دسامبر 14, 2020

چهار بهتر از یک

چهار بهتر از یک
چهار بهتر از یک
نویسنده مقاله: کن تمپل

چهار شاهد عینی در یکی از هر گوشه یا هر تقاطع بهتر از یک شاهد است. به این دلیل چهار انجیل داریم زیرا چهار شاهد بهتر از یک شاهد است. به این دلیل متی مرقس لوقا و یوحنا داریم چون خیلی سهل و ممکن می شد اگر یک نفر اذعان می کرد من این چیزها را دیدم تا اینکه خدا انجیل را بر من آشکار کرد. چون تایید یک واقعه آنهم به صورت ذهنی توسط یک نفر سندیت ندارد به همین دلیل خداوند در انجیل یک رویداد تاریخی را از چهار جهت روایت می کند به همین دلیل است که چهار انجیل داریم.

به یاد دارم در سال 1993 که در استانبول بودم دوستان ایرانیه زیادی داشتم که باعث شد فارسی را خوب یاد بگیرم. ۶ ماه اول به یادگیری زبان ترکی تمرکز کردم ولی برایم کافی نبود، به همین دلیل زبان ترکیم زیاد خوب نبود، به قولی دست و پا شکسته حرف می زدم. در همسایگیم پسری 18-22 ساله بود که برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش می کرد و تمرین زیاد داشت اوهم انگلیسی دست و پا شکسته ای حرف می زد. از این پسرها زیاد بودن در استانبول که مایل بودن انگلیسی یاد بگیرن به همین دلیل به من می گفتن بیا با ما انگلیسی حرف بزن آقای آمریکایی و یاد دارم یکی از این افراد در همسایگی من اقامت داشت و اسم زیبایی هم داشت، سارگن- و از من میخواست که با او انگلیسی حرف بزنم و چیز جالبی که ازش به یادم مونده این بود که سعی داشت من مسلمان شوم و همیشه این جمله رو میگفت : . منم در جوابش میگفتم سارگن عزیز من به جهنم نمی روم و یقین دارم که به جهنم نمی روم. سارگن گفت چطور مطمئنی که به جهنم نمیری؟ گفتم من مطمئنم و یقین دارم چون خود عیسی مسیح وعده داده . یادمه بعد این حرفم شروع به بحث کردن کرد و پرسید 4 انجیل دارید در حالی که باید یکی باشد؟ سوالش رو با یک مثال پاسخ دادم و گفتم سارگن عزیز فرض کن در سر یک چهارراه هستیم و دو تا ماشین با هم تصادف می کنند و جریان به دادگاه کشیده می شود ، حال به نظرت دادگاه یک شاهد از واقعه داشته باشد بهتر است یا 4 شاهد. بعد از این حرفم او گفت « دورو» به ترکی یعنی « درسته» و گفت که تو راست میگی ، یادمه همون موقع چند جوان دیگر هم دور ما جمع شده بودند و سارگن براشون داشت توضیح می داد و هرچی من برایش گفته بودم رو بهشون گفت چون من ترکی ام زیاد خوب نبود جالب این بود که همه قبول کردند که 4 شاهد بهتر از یک شاهد است.
بعد از این جریان همه گفتند می خواهیم یک انجیل به زبان ترکی بگیریم و بخوانیم و همه آنها خصوصا سارگن اعتراف کرد که قبلا نمی خواستم بخونم ولی الان کنجکاو شدم بخونم و بدونم چی گفته است من یک انجیل ترکی پیدا کردم و به سارگن هدیه کردم و او شروع به خواندن کتاب مقدس کرد و آن را در 3 ماه خواند و هر وقت می دیدمش می گفت انجیل خیلی جالبه و خیلی دوستش دارم و با چیزایی که روحانیون ما در مساجد و یا اساتید ما میگن خیلی فرق داردبعد از چند ماه سارگن رو دیدم که چهره غمگینی به خود گرفته بود دلیلش را پرسیدم گفت که پدرش او را که در خفا انجیل می خواند دیده است و طوری ناراحت شده که کتاب را از او گرفته و پاره کرده است و حتی او را با چاقو تهدید کرده است .سارگن می گفت وقتی انجیل را مطالعه کرده دریافته که عیسی مسیح چقدر نجیب و بی گناه بوده است و مجذوب شخصیت او شده است . بعد از آن فهمیدم که واقعا 4 شاهد بهتر از یک شاهد است چون حقانیت یک رویداد را که در انجیل آمده است تایید می کند. پس کتاب مقدس و انجیل عهد جدید که 4 تا هستند به این معنا نیست که چهار کتاب جدا هستند بلکه 4 دیدگاه را راجع به زندگی و خدمت و مرگ و رستاخیز و تعلیم مسیح وقتی در این دنیا بود ارائه می دهد و این برای مسلمانان مهم است که این پیغام را دریافت کنند.
در فصل 10 رومیان آیه 13تا 15 می فرماید هرکس به اسم خداوند روی آورد نجات خواهد یافت اما اگر به او ایمان نیاوردند چگونه می توانند به او روی آورند و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که چیزی در مورد او نشنیده اند و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام می کند چیزی بشنوند و پیام آوران چگونه می توانند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند پس می بینیم که مسلمانان احتیاج دارند برای شنیدن پیام خداوند و کلام او در انجیل این کتاب مقدس را از اول تتا آخر ، آیه به آیه ، فصل به فصل بخوانند حتی ایمان داران آنها هم از این قائله مستثنی نیستند . پس میبینیم که مثال 4 شاهد بهتر از یک شاهد است خیلی مهم بود. چون برایم جالب بود که 4 شاهد در 4 انجیل داریم تصمیم گرفتم با انجیل مرقس شروع کنم چون بسیاری از دانشمندان مسیحی بر این نظرند که احتمالا اولین انجیلی است که بین سالهای 45 تا 60 میلادی نوشته شده است. اکثر دانشمندان مسیحی و هم مسلمانان و انجیل یوحنا بر این باورند که انجیل مرقس مطالب زیادی در باب الوهیت مسیح ندارد و نظر بر این دارند که این کتاب بیشتر در مورد نبی و انسان بودن مسیح است و ادعایی در مورد پسرخدا بودن مسیح ندارد و از این جهت انتقادهای خود را قرار داده اند. ولی میبینیم که در اصل انجیل مرقس مملو از بحث هایی است که مسیح را پسرخدا معرفی می کند. بعدها دانشمندان لیبرال و هم مسلمانان از نطریات این دسته که انتقادهایی بر انجیل مرقس وارد کرده بودند برای حمله کردن به مسیحیت و انجیل استفاده کردند و آوردند که مرقس چیز چندانی در باب الوهیت مسیح ندارد و حتی یک سری اذعان کردند که اصلا چیزی در مورد الوهیت مسیحیت ندارند. ولی خواهیم دید که این ادعا درست نیست و دلیل دیگه ای که باعث شده است این موضوع را پی بگیرم و این مقایسه را انجام بدم این است که بنظر می رسد انجیل مرقس بیشتر از سه انجیل دیگر نادیده گرفته شده است و در کلیساهای بشارتی و در کلیساهای انجیلی که به انجیل و کلام خداوند ایمان دارند به مرقس توجه زیادی ندارند و حتی مطالعه ای در مورد آن صورت نمی گیرد.
اکثر مطالب مرقس در لوقا و یوحنا و خصوصا در متی و لوقا ذکر شده است اما جالب است بدانید که خیلی از رویدادهای تاریخی که در متی و لوقا وجود دارد در مرقس با جزئیات بیشتری آمده است این موضوع را با یک مثال روشن تر توضیح می دهد. مثلا در مرقس ، پطرس آمده است که در سال 120 تا 135 یک اسقف در کلیسای پاموکله در شهر هایراپولوس که در ترکیه امروزی قرار دارد و آورده است که مطالب انجیل مرقس از خاطرات و موعظه های پطرس است راجع به زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح.
و همچنین اکثر دانشمندان لیبرال اعتراف می کنند که مدارک زیادی مانند ایرینوس و خیلی های دیگر وجود دارد دال بر اینکه مرقس از خاطرات و موعظه های پطرس بوده است. این مطالب نشان می دهد که در فصل یک آیه یک کتاب مرقس مسیح پسر خدا بوده است.
در ترجمه قدیمی یا هزاره نو اغاز بشارت درباره عیسی مسیح پسر خدا ترجمه شده اما در انجیل شریف یا مژده میگه ابتدایی انجیل عیسی مسیح پسر خدا .پس در مرقس فصل یک آیه یک توضیح میدیم و مقاله های تشریحی درباره آن کتابی که شما ترجمه کردید به اسم کلیسای تندرست چیست در صفحه 63 فصل 5 راجع به یکی از علامتهای کلیسای تندرست کلیسای تشریحی است و اساسا منظور این است که هم جوانان و هم شبان کلیسا باید متعهد به موعظه تشریحی باشند.
موعظه تشریحی موعظه ساده هست که کلام خدا را تشریح می کند ( صفحه 63) . منظور این است که کتاب مقدس را از اول تا آخر و فصل به فصل و همچنین با معنای آن برای مردم حاضر در کلیسا شرح دهیم و انجام این مورد برای ما خیلی مهم است. در فصل یک انجیل مرقس و در سرآغاز آن «اشاره به فصل یک آیه 22» اول با خدمت یحیی تعمید دهنده شروع می کند و در مرقس سرآغاز با خدمت عیسی شروع می شد و هم زمان با یحیی تعمیددهنده ، نه با شجره نامه و تولد عیسی مسیح.
اعمال فصل یک آیه 22: بعد از خودکشی یهودا اسخریوطی، رسولان می خواستند شخص دیگری را برای خدمت و امر بشارت برجایگاه یهودا بنشانند و جانشین او کنند.
اعمال فصل یک نوشته شده است یک نفر که همواره با ما رفت و آمد داشت و در جرگه ی ما بوده است در رستاخیز عیسی به ما می پیوندد – اشاره دارد به اختیار ما – اختیارات یک رسول ، در خاطرات پطرس و موعظات او نوشته شده است.
فقط میخوام دو موضوع دیگر را بیان کنم :
پیغام کتاب مرقس هم در مورد انجیل عیسی مسیح است و هم راجع به این که او کیست (یعنی پسر خدا).
وقتی در ترجمه هزاره نو کلمه خبر خوش می آید در واقع منظور آن است که خبر بدی داریم و این کلمه در کتاب مقدس ریشه یونانی دارد. مثلا وقتی بیان می داریم به خبر خوشی احتیاج داریم به این دلیل است که خبر بدی داریم و می خواهیم با آن خبر بد را از یاد ببریم.
در فصل یک آیه 15 راجع به توبه بحث به میان می آورد و بیان می دارد که مسیح فرمود توبه کنید و ایمان بیاورید.
همچنین یحیی تعمید دهنده در آیه 4 به تعمید توبه دعوت کرده است و در مورد آمرزش گناهان موعظه هایی را بیان می دارد و بعد می فرماید کسانی که می آمدند و توبه می کردند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در همان موقع غسل تعمید می گرفتند.
پس قبل از درک خبر خوش باید این مهم را درک کنیم که کتاب انجیل و عهد جدید راجع به حس و حالت خبر بدی که ما انسان ها داریم صحبت می کند و بیان می دارد که ما به یک ناجی و نجات دهنده نیاز داریم تا ما را از گناهان برهاند.
پس عیسی مسیح در انجیل مرقس راجع به این موضوع صحبت می کند و درباره گناه درفصل 7 آیه 20-30 سخن به میان می آورد و فهرست بزرگی راجع به گناهانی مانند غرور، طمع، خودخواهی،شهوت ، خباثت، و حسادت نوشته شده است و بیان می کند که گناه از دل شروع می شود و ما باید بپذیریم که گناهگار هستیم.
همچنین در قرنتیان فصل 15 از آیه 1-8 بیان می دارد که مهم ترین حقیقت در مورد انجیل این است که بر طبق نوشته های عهد عتیق عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و در آیه 3 به ما می گوید که مهم ترین حقایق انجیل را به شما سپردم و اینکه مسیح بخاطر گناهان ما انسانها مرد و این از ترجمه انجیل شریف است.
بعد بیان می دارد که بر طبق نوشته های عهد عتیق عیسی مسیح بعد از گذشت سه روز از مردن او رستاخیزش اتفاق می افتد و این همان خبر خوش ( رستاخیز مسیح) بعد از خبر بد ( مصلوب شدن او بر روی صلیب به خاطر گناهان ما) است پس ما باید اول درک کنیم و به نوعی قبول کنیم که گناهکار هستیم و عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد، این موضوع مهم در اول قرنتیان فصل 15 در مورد آن صحبت شده است. و این شروع کتاب مرقس است.
این شروع کتاب انجیل مرقس هست .
هم چنین در ادامه این موضوع یعنی عیسی مسیح پسر خدا که همان آغاز خبر خوش است بیان می دارد که مسلمانان با این عبارت یعنی « عیسی مسیح پسر خدا» مشکل دارند و دلیل آنهم استنباط نادرستی است که در مورد این عبارت دارند- در مقاله بعدی در باب عیسی پسر خدا مفصل سخن به میان خواهم آورد.
خلاصه سخن اینکه در انجیل لوقا فصل یک آیه 34- 35 به طور کامل و جامع بیان می دارد که منظور از این عبارت (عیسی مسیح پسرخدا) چیست.

زیرا مسلمانان نمی توانند برای خداوند پسری بپذیرند و می گویند «استغفرالله» یعنی خداوند متعال ازدواج کرده است ؟ نه!!!! چنین چیزی امکان ندارد و هیچ مسلمانی در طول ادوار تاریخ این را قبول نکرده است ولی در اصل منظور این نیست.

در لوقا فصل یک آیه 34و35 بیان میدارد وقتی فرشته وحی در نزد مریم فرود آمد به او گفت : ای مریم تو پسری خواهی یافت و به خود ترسی راه نده زیرا پروردگار توانا به تو لطف فرموده است و پسری به دنیا خواهی آورد و نام او را عیسی خواهی گذاشت، و مریم فرمود این چگونه ممکن است در حالی که هیچ مردی مرا لمس نکرده است، فرشته در جواب گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای قادر مطلق بر تو سایه خواهد افکند. به این دلیل آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده می شود. چون ذات عیسی مسیح ذاتی است هم ذات پدر. پس خود خداوند متعال به عنوان شخص دوم تثلیث اقدس آمد و در رحم مریم بدون هیچ رابطه جسمانی وارد شد و در واقع این واقعه از قدرت پروردگار متعال نشات می گیرد.
در انجیل مرقس چند آیه وجود دارند که همگی نشان می دهند که در تمام این کتاب مقدس در مورد پسرخدا بحث به میان آمده است. در فصل یک آیه 11 بیان می کند روح القدس به شکل کبوتری نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که از تو بسیار خشنودم، تو پسر محبوب ممن هستی ، در مرقس 3 آیه 11 آمده است ارواح پلید وقتی عیسی مسیح را دیدند ناراحت شدند و فریاد کنان می گفتند تو پسر خدا هستی .... دیوها و ارواح پلید می دانستند عیسی مسیح پسرخدا بود و به همین دلیل بر او فریاد می زدند و می گفتند می دانیم که تو کی هستی. بسیار جالب است که در طول تاریخ و دوران عهد عتیق دیوها خودشان را ظاهر نکردند ولی وقتی عیسی مسیح پسر خدا بود و در جسم ظاهر شد گفتند می دانیم تو کی هستی و ما را به دریاچه آتش نفرست که در روز رستاخیز داوری خواهی کرد.
در مرقس 5 آیه 7 آمده است : به آواز بلند گفت ای عیسی پسر خدای متعال ما را با تو چه کار است و باز فریاد زدند و خود را آشکار کردند و از وجود عیسی مسیح ترس داشتند چون با صدای بلند فریاد می زدند. تو را به خدا قسم ما را مورد عذاب قرار نده . در فصل 9 آیه 7 بیان می کند در آن زمان ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند و گفت این پسر حبیب من است و به او گوش دهید.
در فصل 12 آیه 6-7 آمده است در مورد پسر و پادشاهی پروردگار مثلثی وجود دارد. در مرقس فصل 13 آیه 32 بیان شده وقتی بر روی زمین بود گفت پسر راجع به آمدن دوم نمی داند البته الآن می داند و هم چنین بیان کرد از آن روز و ساعت کسی آگاهی ندارد فقط پدر خبر دارد- وقتی روی زمین بود راجع به آمدن نمی دانست ولی الان می داند او در آن موقع از حدود انسانیتش صحبت می کرد.
در مرقس فصل 4 آیه 60-64 آمده است که مسیح ادعا می کند که پسر خداست . کاهن اعظم فریسیان و رهبران یهود می دانستند که مسیح موعود پسر خدا خواهد بود.
در نوشته های عهد عتیق و در انجیل مرقس فصل 14 آیه 60 بیان می دارد کاهن اعظم از جای برخاست و از مسیح پرسید: به اتهاماتی که به تو می زنند جواب نمی دهی؟ عیسی مسیح جوابی نداد و ساکت بود و کاهن اعظم باز از او پرسید آیا تو مسیح پسر خدای متعال هستی؟ مسیح گفت: هستم، تو پسر خدا را می بینی که در دست راست خدای قادر و توانا نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. آیه 63 کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست شما چنین کفری تا به حال شنیده اید؟ رای شما چیست؟ همه او را مستحق صلیب دانستند، پس اگر او را محکوم به اعدام کردند پس این سوال برای چه بود؟ آیا تو مسیح پسر خدای متعال هستی؟ در مزمور 2 آیه 1-12 راجع به عیسی مسیح و پسر خدا سخن به میان آمده است و ذکر می شود که پسر را ببوس و به او سجده کن و توبه کنید و به او ایمان آورید مبادا غضبناک شود و توبه به جای آورید قبل از اینکه روز داوری فرا رسد.
همچنین مسیح نقل قولی دارد از دانیال فصل 7آیه 13-14 و هم چنین در مزمور 110 آمده است که مسیح فرمود با تمام قدرت و توانش ظاهر می شود. از همه جالبتر واکنش واضح یهودیان به این قضیه است که گفتند عیسی مسیح کفر می گوید و سزاوار مرگ است و بخاطر این ادعا باید اعدام شود.
در مرقس فصل 17 آمده است که عیسی مسیح بعد از مصلوب شدنش و مرگ او بر صلیب سرباز رومی اذعان می دارد که واقعا این پسر خداست.
مرقس 16: 1-8 راجع به رستاخیز مسیح و قبر خالی سخن می گوید. فرشتگان می گویند چرا زنده را در میان مردگان می طلبید در اینجا نیست بلکه برخاسته است.
انجیل مرقس در واقع از آغاز خدمت مسیح از زمان یحیی تعمید دهنده تا رستاخیز مسیح را در بر میگیرد و اختیار رسول دارد و بیان می کند که مسیح پسر خداست.
آمین

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!