آوریل 6, 2021

تبدیل ایمان چیست؟

تبدیل ایمان چیست؟
نویسنده مقاله: کانون کتاب‌مقدس- 9Marks

تبدیل ایمان چیست؟

پاسخ

تبدیل ایمان مانند یک دور برگردان در زندگی شخصی می‌باشد. تمام وجود شخص را از گناه  به سوی نجات در مسیح برمی گرداند. از بُت پرستی به سوی خدا پرستی. از عدالت شخصی به عدالتِ مسیح. از حاکمیتِ خود به حاکمیت خدا، تغییر می‌کند.

تبدیل ایمان زمانی اتفاق می‌افتد که خدا افرادی را که از نظر روحانی مُرده‌اند، بیدار می‌کند و به آنها این توانایی را می‌دهد که از گناهانشان توبه کنند و به مسیح ایمان داشته باشند.

•وقتی عیسی از ما دعوت می‌کند که توبه کنیم و ایمان آوریم، او ما را به تبدیل ایمان دعوت می‌کند. این یک تغییر اساسی در باورها و اعمال ماست. (مرقس ۱ : ۱۵)

•وقتی عیسی از ما دعوت می‌کند که صلیب خود را برداریم و او را پیروی کنیم، او ما را دعوت به تبدیل ایمان می‌نماید ( لوقا 9 : 23).

•برای اینکه ما توبه کنیم، خدا باید حیات تازه،  قلبی تازه و ایمانی نو به ما ببخشد ( افسسیان ۲ : ۱، رومیان ۶ : ۱۷، کولسیان ۲ : ۱۳، حزقیال ۳۶: ۲۶ ، افسسیان ۲ : ۸، دوم تیموتائوس ۲ : ۲۵).

تبدیل ایمان موضوع‌های ذیل نیست:

۱.واقعه ای که یکبار اتفاق می‌افتد و بر طرز زندگی ما دلالتی ندارد. گرویدن در یک لحظه اتفاق می‌افتد، و این لحظۀ تغییر اساسی می‌باشد. بعد از آن باید زندگی ما متفاوت به نظر برسد. نبردی تازه آغاز می‌شود.

۲.سفری بدون مقصد. تبدیل ایمان ممکن است مراحلی طولانی برای بعضی از افراد داشته باشد، اما همیشه شامل یک تصمیم گیری و تعهّد به توبه از گناه و ایمان به مسیح می‌باشد که نتیجۀ فوری حیات تازه ای است که خدا به گناهکاری که از نظر روحانی مُرده بود، می‌دهد.

۳.اختیاری. اعمال ۱۷: ۳۰ می‌فرماید که خدا به همۀ افراد در همه جا فرمان می‌دهد که توبه کنند. تبدیل ایمان هرگز به زور انجام نمی شود، اما قطعاً برای نجات یافتنِ فرد ضروری می‌باشد.

۴.یک مکالمه. در عین حال که ایمانداران باید انجیل را با فروتنی با دیگران در میان بگذارند، اما هدف ما صرفاً این نیست که با خوشی اطلاعاتی را به دیگری منتقل کنیم. ما باید هر فرد را به توبه از گناهانش و ایمان به مسیح برای نجات دعوت نماییم.

۵.گفتن دعایی به صورت ورد. تبدیل ایمان به طور قطع شامل دعا کردن می‌باشد، اما ما باید مواظب باشیم که مردم را وسوسه نکنیم که ایمان خود را بر روی یک سری کلمات خاص قرار دهند.

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!