دسامبر 23, 2020

اگر به هر دلیلی می‌خواهید کلیسایتان را ترک کنید.

چند پند

اگر به هر دلیلی می‌خواهید کلیسایتان را ترک کنید.
اگر به هر دلیلی می‌خواهید کلیسایتان را ترک کنید.
نویسنده مقاله: مارک دِوِر

اگر در مورد ترک کردن کلیسا فکر می‌کنید ...

قبل از تصمیم به ترک کلیسا

۱ - دعا کنید.

۲ - قبل از اینکه به کلیسا یا شهر دیگری بروید، شبان خود را در جریان بگذارید. از او مشورت بخواهید.

۳ - انگیزه خود را بسنجید. آیا اشتیاق شما برای رفتن، گناه آلود است یا به خاطر ناراحتی‌ها و مشکلات شخصی است؟ اگر بدلایل اصول تعلیمی است، آیا این اصول تعلیمی مهم و قابل توجه هستند؟

۴ - تمام قوت خود را بکار ببرید تا هرگونه رابطه شکسته‌ای را دوباره احیا نمایید.

۵ - مطمئن شوید که تمام «شواهد فیض» که در کلیسا دیده‌اید را در نظر بگیرید – جاهایی که کار خدا مشهود است. اگر نمی‌توانید شواهد فیض خدا را ببینید، شاید لازم باشد که یکبار دیگر قلب خود را محک بزنید (متی ۷: ٣-۵).

۶ - فروتن باشید، و تشخیص بدهید که شما همه حقایق را ندارید، و مردم و اتفاقات را خیرخواهانه مورد سنجش قرار دهید (به برداشت خودتان در مورد آنها شک کنید).

اگر از کلیسا می‌روید

١- مسبب تقسیم شدن بدن نشوید.

٢- منتهای کوشش خود را بکنید که حتی در میان نزدیکترین دوستان خود هم بذر نارضایتی نپاشید. یادتان باشد که شما نمی‌خواهید چیزی مانع رشد آنها در فیض در آن کلیسا بشود. هرگونه اشتیاق برای شایعه پراکنی و سخن چینی را سرکوب کنید (بعضی مواقع همان «درد دل» و «بیان کردن احساس خود» می‌باشد) .

٣- برای کلیسا و رهبران آن دعا کنید و برکت بطلبید. دنبال راه‌هایی باشید که این را در عمل انجام بدهید.

٤- اگر آزردگی وجود داشته، پس ببخشید – همانطور که شما نیز بخشیده شده‌اید.

مارک دِوِر- ترجمه کانون کتاب‌مقدس

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!