دسامبر 14, 2020

امید

عبور از تاریکی زندگی

امید
امید
نویسنده مقاله: محمد ثانوی

آیا شما از آن دسته از افرادی هستید که فکر می کنید کسی شما را دوست ندارد؟ کسی به شما اهمیت نمی‌دهد و بود نبود شما به حال کسی فرقی ندارد؟ آیا شما از آن دسته افراد هستید که امیدی در زندگی ندارید؟
امیدی به آینده ندارید. امیدی به از ازدواجتان به آینده فرزندان تان ندارید. امیدی به دخل و خرج زندگی امیدی به شغلتان ندارید؟ امیدی به سلامتی وجود ندارد هر طرف که نگاه می کنیم کسی در بستر بیماری است به هر طرف که نگاه می‌کنیم کسانی در حال فوت هستند؟ در کجای زندگی هستید گمگشته هستید، در تاریکی به سر می‌برید در مه غلیظ گیر افتاده‌ای و یا در باتلاق زندگی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید.
نه راه پس دارید و نه راه پیش، شاید به جایی از زندگی رسیده‌اید که می خواهید همه چیز پایان پذیرید. نمی‌خواهی ادامه بدهی چون نمی‌توانی ادامه بدهی. می خواهی با همه‌چیز وداع گویی. شاید فکر می‌کنی که در خوابی و امیدواری که هر چه زودتر از خواب بیدار شوی. و شاید اگر می‌دانی که بیداری می‌خواهی بخوابی و به خواب سنگین فرو روی تا شاید لااقل در خواب، خواب‌های خوش بینی.

در این ایام سخت زندگی دلسردی در دلت رخنه کرده، چشمانت را تیره و تار کرده است. لبخند را از لبانت ربوده هر چند که بر چهره تبسم داری اما تبسمی دروغین است و در دل خون گریه می‌کنی بی‌هدف همچون مرغ سر کنده به هر سو می‌دوی.
آیا واقعا معنی زندگی همین است؟ عیسی مسیح می‌خواهد که ما در زندگی هدف داشته باشیم. امید داشته باشیم. دلگرمی و اطمینان و یقین داشته باشیم. خدا شما را برای خودش آفریده، بله خدا تو را برای خودش آفریده، تا با تو معاشرت داشته باشد. با تو دوستی داشته باشد. خدا عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا با جان باختن بر روی صلیب و پرداخت جریمه گناهانت بتوانند از طریق مسیح با تو معاشرت برقرار کند.
خدا می‌خواهد در این معاشرت تو را به صورت آن انسانی که می‌خواهد درآورد. خدا می‌خواهد در این ایام سخت نه تنها گناهانت، بلکه که نگرانی‌هایت را غم هایت را درد هایت را تنهایی‌هایت را و اشک‌هایت را بردارد. خدا می‌خواهد در زندگی به تو رمق دهد در زندگی به تو هدف دهد هویت دهد به تو آینده و اطمینان دهد خدا فقط در عیسی مسیح چنین می کند.
مهم نیست که چه کسی هستی، مهم نیست که مردم می‌گویند که، چه هستی. مهم نیست درگذشته چه کرده‌ای. مهم نیست که در گذشته کجا بودی و چقدر در منجلاب فرو رفته‌ای. مهم این است که آیا می‌خواهی با خدا آشتی کنی آیا می‌خواهی دوباره زندگی جدیدی داشته باشی.
اجازه دهید که روح مسیح شما را پر سازد. اجازه بدهید که روح مسیح همچون باد به زیر بال هایت بوزد و تو را به عرش، به سوی خدا به پرواز درآورد.
در این ایام همه راجع به امید صحبت می کنند. رهبران جهانی، رهبران سیاسی، رهبران اقتصادی، همه درباره آینده‌ای روشن صحبت می‌کنند. اما آینده آنها بنا بر موقعیتشان، مقامشان و رفاه‌شان تعریف می شود. اما امیدی که انجیل سخن می‌گوید امیدی است برمبنای خدا. در کلام آمده که خدا سرچشمه امید است و شما را به وسیله ایمان‌تان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که نیروی روح القدوس امید شما را روز به روز بیشتر کند.
خدا منبع امید ماست. خدا سرچشمه امید است. پس به خدا توسط کلامش متوسل شوید. به خدا توسط انجیل متوسل شوید تا خدا شادی، امید، آرامش و ایمان توسط عیسی مسیح به تو ببخشد.
در انجیل امید اعتماد به خداست. اطمینان به خداست. باور و یقین به سخنان خداست. باور و یقین به سخنان خدا در انجیل عیسی مسیح است. امید دست یافتن به چیزهای نیکو هست. ایمان باور در زمان حال، امید باور در زمان آینده است. امید اطمینان به وفاداری خدا است.
برای عبور از این جاده سخت زندگی ما به دو چیز نیاز داریم. ایمان و امید. ایمان، که امروز خدا همراه ماست و به وعده‌هایش طبق کلامش عمل خواهد کرد. امید، که فردا آنچه که خدا وعده داده را خواهیم دید. امروز ایمان ما را به فردای امید می‌کشد. در کلام خدا می‌فرماید عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما گرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید شما را دلگرمی می بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند.
امید دلگرمی در خداوند است. امید دلگرمی جاودانی است. امید تکیه زدن به خدا است. به سخنان خدا که در آینده به وقوع می‌پیوندد.
اجازه نده شرایط کنونی تو را از مسیر زندگیت دور کند. اجازه نده که شرایط کنونی مسیر زندگی‌ات را دیکته کند. اجازه نده عنان زندگی را شرایط به دست گیرد و یا حوادث تلخ شمارا با خود ببرد.
فقط چشمان خود را به چشمان عیسی مسیح دوخته تا از این طوفان زندگی، از این بلا به سلامت عبور کنید. باشد که خداوند در این ایام هر روزه دل‌های ما را از این امید به واسطه ایمان به مسیح پر سازد خدا شما را برکت دهد.

محمد ثانوی
نوامبر ۲۰۲۰

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!