اعتقادنامه وست مینستر، فصل سی ام، محکومیت کلیسایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال