اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و چهارم، ازدواج و طلاق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال