اعتقادنامه وست مینستر، فصل نوزدهم، شریعت خدا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال