اعتقادنامه وست مینستر، فصل پانزدهم، توبه حیات­بخش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال