اعتقادنامه وست مینستر، فصل دوازدهم، فرزند خواندگی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال