اعتقادنامه وست مینستر، فصل هشتم، واسطه بودن مسیح

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال