قصه‌های شبان نیکو، صوتی، گیلکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترتیب کتاب‌های کتاب مقدس به ترتیب زمان نیست. لذا وقتی شخصی برای اولین بار آنرا مطالعه می‌کند، نمی‌تواند داستان‌های کتاب مقدس را به هم مرتبط سازد. در این کتاب سعی شده ترتیب وقایع کتاب مقدس را به ترتیب وقوع آن‌ها بطور خلاصه در ۴۰۰ صفحه به خوانندگان ارائه کنیم. تا فرد بتواند داستان رهایی بخش خدا را از ابتدا تا آمدن مسیح عیسی مطالعه کند. امید است این کتاب بتواند پیوستگی کار خدا را به شما نشان دهد. 

 

ShabanNico-cover

Download Name Play Size Duration
download Shaban-Niko-G-01of16
9.1 MB 19:56 min
download Shaban-Niko-G-02of16
10.1 MB 22:02 min
download Shaban-Niko-G-03of16
7.9 MB 17:11 min
download Shaban-Niko-G-04of16
8.6 MB 18:41 min
download Shaban-Niko-G-05of16
10 MB 21:51 min
download Shaban-Niko-G-06of16
9.4 MB 20:31 min
download Shaban-Niko-G-07of16
8 MB 17:23 min
download Shaban-Niko-G-08of16
9.4 MB 20:30 min
download Shaban-Niko-G-09of16
8.4 MB 18:25 min
download Shaban-Niko-G-10of16
8.3 MB 18:07 min
download Shaban-Niko-G-11of16
9.8 MB 21:24 min
download Shaban-Niko-G-12of16
10.4 MB 22:42 min
download Shaban-Niko-G-13of16
9.8 MB 21:28 min
download Shaban-Niko-G-14of16
9.4 MB 20:29 min
download Shaban-Niko-G-15of16
8.6 MB 18:48 min
download Shaban-Niko-G-16of16
5.9 MB 12:52 min