تجربه‌ای عمیق با خدا، درس هشتم، تغییر زندگی مطابق خواست خدا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

The God Workshop.jpg

Download Name Play Size Duration
download Taghire Zendegi Motabeghe Khaste Khoda
01 Track 1

14.4 MB 15:46 min
download Taghire Zendegi Motabeghe Khaste Khoda
02 Track 2

14.2 MB 15:30 min
download Taghire Zendegi Motabeghe Khaste Khoda
03 Track 3

14.3 MB 15:34 min
download Taghire Zendegi Motabeghe Khaste Khoda
04 Track 4

14.2 MB 15:30 min
download Taghire Zendegi Motabeghe Khaste Khoda
05 Track 5

14 MB 15:15 min