تجربه‌ای عمیق با خدا، درس دوازدهم، کلونیا (مشارکت ایمانداران با هم و با خدا)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

The God Workshop.jpg

Download Name Play Size Duration
download Kolonia
01 Track 1

14.3 MB 15:34 min
download Kolonia
02 Track 2

14.3 MB 15:36 min
download Kolonia
03 Track 3

14 MB 15:16 min
download Kolonia
04 Track 4

14.2 MB 15:31 min
download Kolonia
05 Track 5

13.8 MB 15:05 min