انضباط در رازگاهان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

discipline in quiet timeرابطه‌ی روحانی و نزدیک بین ایماندار با خدا شامل تمام قسمت‌های زندگی آن شخص می‌باشد. رازگاهان وقتی است که هر روز در تنهایی برای مطالعه‌ی کلام  و دعا با خداوند سپری می‌شود. مزمور 1: 2 و 3 درباره‌ی ایماندار عاشق خدا (داود) می‌گوید: "رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند". در این آیه بر روی دو کلمه "روز و شب" تأکید می‌شود. نگذارید که کلمه‌ی "شریعت" شما را اذیت کند. 

در زمان داود وقتی که مزمور 1 نوشته شد، هنوز انجیل مسیح نوشته نشده بود و کلام خدا شریعت موسی بود. شریعت به معنای "قانون خدا" می‌باشد. پولس رسول در نامه به رومیان 7: 12 می‌گوید که شریعت خوب و نیکو و مقدس است.

پس می‌توان آیه‌ی مزمور 1 را به این صورت تفسیر کرد که: "رغبت ما در کلام خدا است، و روز و شب در کلام خدا تفکر کنیم". عیسی مسیح فرمود: " در کلام من بمانید" (یوحنا 8: 31 و 32، 15: 4 و 5 و 7).

برای رازگاهان بهترین زمانی را که می‌توانیم به خدا تقدیم کنیم، صبح است: "ای خداوند صبح گاهان آواز مرا خواهی شنید؛ بامدادان (دعای خود را) نزد تو آراسته می‌کنم و انتظار می‌کشم" (مزمور 5: 3). هم چنین در مزمور 63: 1 آمده: "ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه‌ی تو است و جسدم مشتاق تو در زمینِ خشکِ تشنه‌ی بی آب".

 

البته منظور این نیست که زمان‌های دیگر خوب نیست، زیرا شب نیز برای رازگاهان خیلی مفید و خوب است! چه قدر تفکر کردن به روی کلام خدا در شب قبل از خواب بر تماشای فیلم‌های آن چنانی تلویزیون برتری دارد. "چون تو را بر بستر خود یاد می‌آورم و در پاس‌های شب در تو تفکر می‌کنم" (مزمور 63: 6).

رازگاهان در تنهایی و در زمان معین بین یک ایماندار و خدا انجام می‌شود. انضباط و ثبات اهمیت ویژه ای برای کامیابی و موفقیت در رازگاهان را در بر دارد.

 

شش قاعده برای انضباط در رازگاهان پیشنهاد می‌شود:

1. دعا کنید: رازگاهان را با دعای کوچک برای هدایت روح خدا و آمادگی قلبتان آغاز نمایید: "ای خدا، با من صحبت کن و در قلبم کلام خود را روشن نما". بعد از تفکر کردن بر روی کلام، دعا کنید و بهتر است که دعا شامل پرستش، ستایش، شکرگزاری، اعتراف کردن گناهان و تقدیم تقاضاهای خود باشد.

 

2. کلام خدا را بخوانید: با تعمق صدای خدا را به وسیله‌ی کلام خدا در قلب و ذهن خود بشنوید. اگر در روح مطیع خدا باشیم، صدای او را در قلب خود خواهیم شنید. هر روز حداقل یک یا دو فصل از کلام خدا را مرور کنید و ادامه دهید تا یک یا چند آیه به دل شما بنشیند. این مطالعه را با تعمق و تأمل و تفکر درباره‌ی آیه های خوانده شده ادامه دهید و آیات مهم را حفظ کنید.

به ایمانداران جدید پیشنهاد می‌کنیم که از یک کتاب در عهد جدید (انجیل) شروع کنید، برای مثال از یوحنا فصل 1 تا فصل 21، یک یا دو فصل را در هر رازگاهان بخوانید. فصل‌های مهم دیگر برای نو ایمانان: رومیان فصل‌های 5، 6، 7 و 8، تمام کتاب  مزامیر (هر روز یک مزمور)، امثال سلیمان (هر روز یک فصل)، یوحنا فصل‌های 14، 15 و 16،کتاب‌های غلاطیان، افسسیان، فیلپیان، کولسیان، یعقوب و هم چنین بقیه‌ی عهد جدید (متی، مرقس، لوقا، اعمال رسولان و غیره تا مکاشفه). پس از تمام کردن عهد جدید به سراغ عهد عتیق رفته و کتاب پیدایش را بخوانید و سپس عهد عتیق را تا به آخر.

 

3. سادگی: یک زندگی ساده را الگوی زندگی خود قرار دهید. امروزه مردم دنیا در کاری که در پیش دارند بسیار زیاده رَوی می‌کنند، چون به دنبال پول و مقام و شهرت هستند. بسیاری در دام بدهکاری افتاده‌اند و زندگی پیچیده ای دارند. متأسفانه بیشتر خانواده‌ها وقتی برای خدا یا برای یکدیگر و حتی برای بچه های خود را ندارند.

در نامه دوم به قرنتیان 11: 3 آمده: "ولی می‌ترسم که چنان که مار (یعنی شیطان) به مکر خود حوا را فریفت، هم چنین خاطر شما هم از سادگی‌ای که در مسیح است، فاسد گردد". کلمه‌ی "سادگی" یعنی رابطه‌ی روحانی و نزدیک با خدا و این مشارکت و صمیمیت فقط در رازگاهان و تنهایی با خدا به وجود می‌آید و رشد می‌کند. پس اگر رازگاهان را انجام نمی‌دهیم در واقع خود را فریب می‌دهیم. 

 

4. ساکت بودن: دلیل مهم برای رازگاهان در صبح این است که صبح بیشتر آرام و ساکت است. پیشنهاد می‌کنیم که هنگام رازگاهان تلفن‌ها را هم خاموش کنید.

 در مزمور 131 آمده: "جان خود را آرام و ساکت ساختم" و هم چنین می‌گوید: "... خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم، و نه به کارهایی که از عقل من بعید است".

"باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امت‌ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد"(مزمور 46: 10). 

 

5. تنهایی: در رازگاهان خوب است که شوهر و زن با هم دعا دعا کنند و قسمتی از کلام را بخوانند و مطالعه کنند ولی باز هم خیلی مهم است که هر یک جداگانه رازگاهان داشته باشند.

کسی که دوست ندارد در تنهایی با خدا رازگاهان داشته باشد همواره در بحران و کشمکش روحی به سر می‌برد. عیسی مسیح خود در مورد رازگاهان نمونه بود و در زمان‌هایی از مردم و غوغا و شلوغی فرار می‌کرد تا بتواند با خدای پدر دعا کند و تفکر نماید. "بامدادان قبل از صبح برخاسته، بیرون رفت و به ویرانه ای رسیده، در آن جا به دعا مشغول شد"(مرقس 1: 35). "و او به ویرانه‌ها عزلت جسته، به عبادت مشغول شد" (لوقا 5: 16). همچنین در مراثی ارمیا 3: 25-28 آمده: "خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند و برای آنانی که او را می‌طلبند نیکو است. خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار خداوند را بکشد. برای انسان نیکو است که یوغ را در جوانی خود بردارد. به تنهایی بنشیند و ساکت باشد زیرا که او آن را بر وی نهاده است".

 

6. تسلیم کردن خود به روح خدا: این بسیار مهم است زیرا نمی‌توان بدون روح القدس رازگاهان را انجام داد. زیرا که رازگاهان با روح القدس رابطه را از خشکی در می‌آورد و در ما حیات و تازگی می‌دمد. امیال نفسانی ما همواره با روح جدید خدا در ما جنگ می‌کند و ما باید به روح القدس متوسل شویم تا او ما را پُر سازد و بر نفس غالب شویم.

 "مانند قربانی‌های زنده باشیم چون خودخواهی و غرور باید بر روی صلیب میخکوب شود" (آیات مربوطه رومیان 12: 1 و 2).  

"نسبت به گناه مرده‌ایم و این حقیقت را باید بدانیم و محسوب کنیم و خود را به خدا تسلیم نماییم" (آیات مربوطه رومیان 6: 11-13).

"اگر تحت فرمان روح القدس به سر بَرید به هیچ وجه خواهش‌های نفسانی را ارضاء نخواهید کرد" (آیات مربوطه رومیان 8: 2-16، غلاطیان 5: 16 و 25).

 

اهداف رازگاهان:

1. خدای پدر و عیسی مسیح و روح القدس را بهتر بشناسیم. (فیلپیان 3: 7-10)

2. مطابق شکل وشخصیت مسیح به اخلاق و رفتار او مبدل شویم. (رومیان 8: 29، دوم قرنتیان 3: 18، دوم قرنتیان 4: 7)

3. خدا را بپرستیم و او را جلال دهیم.

 

نتایج رازگاهانی که خوب انجام شود عبارت است از:

1. دیدگاه خدا را در می‌یابیم.

2. آرامش واقعی برای شروع هر روز می‌یابیم.

3. قدرت الهی را برای آمادگی در زندگی روزانه به دست می‌آوریم.

4. در آزمایش‌ها و تحمل سختی‌های روزانه، شخصیت و سیرت ما عوض می‌شود و بشارت ما مؤثرتر می‌گردد چون که از روح القدس پُر می‌شویم.

 

*****

نوسنده: كن تمپل