راه خدا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
راه خدا

راه خدا

مقدمه: من خدا را نمی بینم! چگونه می دانیم که چیزهای نادیدنی مثل باد یا برق واقعا وجود دارند؟ ما از کارهایی که آنها انجام می دهند می دانیم که آنها وجود دارند. ) تصویر را نشان دهید. شما برای این پنج مدرک به روکش نیاز دارید. همچنان که در درس پیش می روید آنها را یکی یکی بردارید.( اگر موتور گازی دارید، برقی که از باتری آن می آید آن را روشن می کند. وقتی رانندگی می کنید می توانید مقاومت شدید باد را احساس کنید. شما اگر چه نمی توانید برق یا باد را ببینید ولی به وجود آنها شک ندارید. در این مطالعه ما می خواهیم راجع به وجود خدا فکر کنیم. ممکن است دوستی به شما بگوید : » من نمی توانم خدا را ببینم بنابراین باور نمی کنم او وجود دارد. « شاید شما خود اینطور فکر می کنید، اما می توانیم کارهایی را که خدا انجام می دهد ببینیم. بیایید مدارکی را که دال بر وجود خداست بررسی کنیم.

 

چگونه می دانیم که خدایی هست؟ آفرینش:مزمور 8 :1،مزمور19 :1،مزمور24 :1 بگذارید راجع به ساعتم با شما صحبت کنم. سالها قبل تمام اجزای این ساعت در جعبه های قفسه ی کارخانه ی ساعت سازی بودند. تمام قسمتهای مختلف، جعبه های دنده ها ، فنرها ، عقربه ها، قطعات بند- در آنجا بودند.سپس یک شب قفسه از دیوار افتاد، تمام قطعات مختلف روی کف زمین افتادند و به طور شگفت انگیز جمع شدند تا این ساعت را بسازند. آیا این داستان را باور می کنید؟ البته که نه! وقتی به چیزی مثل ساعت نگاه می کنید و می بینید چطور تمام قطعات مختلف با هم کار می کنند، آشکار است که شخصی آن را طراحی کرده و ساخته است. 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید