جهان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جهان

جهان 

 

کتاب جهان قسمتی از یک دوره 5 ساله است که برای تعلیم نوجوانان 11 -15 ساله مناسب است ولی قابل انطباق برای دانش آموزان بزرگتر نیز هست. آن شامل مطالب کافی برای 12 درس است ولی به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا هر درس را به دو قسمت تقسیم کرد.آن برای 24 جلسه مناسب است. تعلیم اعتقادی بنیادین درباره ی چگونگی شناخت خدا و زندگی در راه خدا بنیاد کتاب مقدسی محکمی به نوجوانان شما خواهد داد. این کتاب با استفاده از انواع روشها هر درس را با مطالعات نمونه، موقعیت های نمایشی، نمایشها، مصاحبه ها و چیزهای دیگر غنی می سازد!بسیاری از تصاویر جالب نوجوانان کالس شما را جلب خواهد کرد و در توضیح هر درس کمک می کند. این تصاویر را می توان به عنوان پوستر، اسالید و نمایش چند رسانه ای استفاده کرد. نوجوانان شما از مرور درسها با جزوه ها از جمله جدول های جستجوی کلمات، پازل ها، جدول ها و سواالت و چیزهای دیگر لذت خواهند برد. کتاب راه خدا همراه با سی دی است که شامل تصاویر و همچنین تصاویری است که برای نمایشهای پاورپوینت آماده شده است. 

 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید