نخستین ایمانداران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نخستین ایمانداران

ایرانی‌ها در مسیح، مجوسیان یا مُغ‌ها

متی ۱:۲ تا ۱۲

اولین تفسیری که بطور کامل بر کتاب انجیل متی نوشته شده، اثری است از جان کریساستوم یا یوحنا زریندهاندر قرن چهارم میلادی.وی کشیش و اسقف کلیسای قسطنطنیه از سال ۳۹۷ تا ۴۰۷ میلادی بود. شهرت او بیشتر بخاطر موعظه‌های بسیار عالش بود.

این دانشمند مشهور مسیحی چنین نوشت: "عیسی مسیح، یعنی آن کلمه که مجسم شد، زمانی که به دنیا آمد، اولین مظاهر نور و مهر مسیح را به ایرانیان نشان داد و بعد یهودیان از زبان ایرانی­ها در مورد مسیح موعود آگاهی یافتند. مجوسیان در امپراطور پارس که تشنه حقیقت بودند اولین فارسی زبانانی بودندکه محبت و شادی مسیح را به دست آورند"

 

کلام خدا در انجیلمتی ۱:۲تا ۱۲ می‌فرماید: "عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیب الحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند، پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟  ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده‌ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند.  او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و  ملایان قوم یهود تشکیل داد و در باره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید.  آنها جواب دادند:  در بیت الحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمد ه است:  ای بیت الحم در سر زمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی زیرا از تو پیشوایی ظهور جواهد کرد که قوم اسراییل را رهبری خواهد نمود.  آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست بطور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد.  و بعد از آنها را به بیت الحم فرستاد گفت:  بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیآیم و او را پرستش نمایم.   آنان به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان میرفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توفق کرد.  وقتی ستاره را دیدند بی نهات خوشحال شدند.  پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم د ید ند و بروی در افتاده او را پرستش کردند.  آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایایی شامل طلا و کندر و مُر به او تقدیم نمودند.  چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند از راهی دیگر به وطن خود بر گشتند."

طبق کلام خدا مکاشفه ۱۰:۱۹، ۸:۲۲ تا ۹ و متی ۱۰:۴ فقط خدا شایسته پرستش می‌باشد ولی اینجا غیریهودیان برای پرستش مسیح آمدند و آن مجوسیان می‌دانستند که مسیح موعود، خود خدا است. به انجیل یوحنا ۱:۱ و ۱۴:۱ نگاه کنید.

 

زمینه تاریخی

وطنمان ایران با فرهنگی غنی و تاریخی عمیق، دارای تمدنی بزرگ و عظیم است. در اولین عید میلاد مسیح، این مجوسیان (یا مُغان) بودند که از ایران به سرزمین اسرائیل رفته و در پی مسیح موعود گشتند تا بدین ترتیب تاریخ و فرهنگ ایران ارتباط مستقیمی با اولین عید میلاد مسیح، زاد روز مسیح پیدا کند.

پادشاهانی همانند کورش کبیر، داریوش کبیر، اردشیر و خشایارشاه در ایران امپراطوری‌هایی بزرگ و عظیمی را بوجود آوردند. کتاب مقدس می‌گوید که در زمان خشایارشاه پادشاهی پارس از هند تا حبشه (اتیوپی) گسترده شده بود و شامل ۱۲۷ استان بود.  

 • کتاب استر ۱:۱
 • دانیال ۱:۹ تا ۲، ۲۴ تا ۲۷، ۲۱:۱ و ۲۹:۶ در مورد مجوسیان
 • اشعیاء نبی فصل ۴۴ آیات ۲۸ و فصل ۴۵ آیه ۱در مورد کورش کبیر
 • کتاب عزرا و کتاب نحمیا پادشاهان پارس را ذکر می‌کند
 • در کتاب عزرا فصل ۱ آیات ۱ تا ۳ درباره کورش کبیر
 • و همچنان در کتاب استر که قبلأ ذکر کردیم، امپراطور پارس از هند تا حمشه گسترده بودو شامل قوم های مختلف بود مثل بابلی ها، آشوری ها، تازیان و فارس زبانان در داخل محدوده بزرگ ایران بودند.

در سال ۶۰۱ تا ۵۸۶ قبل از میلاد، خداوند اجازه داد که بابلی‌ها به یهودا حمله کنند و در سال ۵۸۶ قبل از میلاد معبد خدا در اورشلیم را خراب کنند و در نهایت اسراییلیان به بابل تبعید شدند. بعد از ۷۰ سال تبعید در بابل، خداوند کورش را بلند کرد و کورش بابل را فتح کرد. کتاب دانیال می‌گوید: "به این ترتیب دانیال در دوران سلطنت داریوش (مادی) و کورش پارسی، موفق و کامیاب بود." (دانیال ۲۸:۶)

مقبره دانیال در شهر شوش در غرب ایران است. دانیال نبی در ایران تحت نظر داریوش (مادی (نه (داریوش کبیر) که او هم تحت حکومت کورش بود زندگی می‌کرد.  

پس بدان و بفهم که از صدور بازسازی اورشلیم تا ظهور مسیح ۶۹ دوره هفت سال خواهد بود. (دانیال ۲۵:۹)

این پیشگویی و نبوت به نسل‌های دیگر سپرده شد در ایران تا خداوند بوسیله یک ستاره مخصوص و معجزه زمان را برای حرکت کردن به اسراییل آشکار کند.

در کتاب مقدس به تعداد مجوسیان اشاره‌ای نکرده است. ولی عدد سه نفر از سه هدیه آمده. (متی فصل ۲ آیه ۱۱)  در انجیل متی فصل ۲ آیه ۱ تا ۲ منظور مشرق زمین از اسراییل یعنی امپراطور پارس بود که شامل بابل و کُردها (مادها) و قوم‌های دیگر. اکثر تاریخ‌نویس‌ها اعتقاد دارند که مجوسیان یا مُغ‌ها از امپراطور ایران و شامل نژادها و قوم‌های مختلف بودند.

رویداد تاریخی تولد مسیح از یک باکره در انجیل متی فصل ۱، آیه ۱۸تا  ۲۵ آمده است.  همچنین در انجیل لوقا فصل ۱ تا ۲ جزئیات بیشتری از این تولد توضیح داده شده است.  متی فصل ۲ آیه ۱ تا ۱۲ دو موضوع بزرگ دارد:

 • پیش‌گویی‌های مسیح
 • واکنش‌ها یا عکس العمل‌ها نسبت به مسیح

 

پش‌گویی‌های تولد مسیح

 • طلوع ستاره او: اعداد ۱۷:۲۴
 • زمان ظهور مسیح: دانیال ۱:۹ تا ۲ و ۲۴:۹ تا ۲۷

کتاب دانیال ۵۳۰ سال قبل از مسیح نوشت شد. دانیال ۲۴:۹ در مورد  کفاره، تمام شدن گناهان و تقصیرها صحبت می‌کند. و وعده می‌دهد که مسیح موعود می‌آید تا این هدف بزرگ را به انجام رساند. از صدور فرمان پادشاه پارس یعنی اردشیر که اورشلیم را باز سازی نماید تا ظهور مسیح موعود و بعداً در آن دوره، “مسیح کشته خواهد شد”.  توجه کنید به دانیال ۲۶:۹ و اشعیاء ۸:۵۳ که “مسیح منقطع خواهد گردانید” و “مسیح از زمین زندگان منقطع خواهد شد".

مُغ‌ها یا مجوسیان در امپراطور پارس نبوت دانیال را به نسل دیگر توضیح داده بودند و نسل به نسل سپرده شد تا خداوند بوسیله یک ستاره معجزه آمیز، زمان حرکت کردن را به آنها نشان داد.

جایی که مسیح تولد یافت، بیت الحم، میکاه ۲:۵

واکنش‌ها نسبت به مسیح

 • نفرت و کینه و حسادت، هیرودیس، متی ۱۶:۲

با کشتن تمام پسران بر بیت الحم هیرودیس نفرت و کینه و حسادتش نشان داد

 • بی تفاوتی و خونسردی سران، ملایان و الهی‌دانان یهود متی ۵:۲

الهیدانان و ملایان یهود به آنچه که بوقوع پیوسته بود اهمیت نمی‌دادند و فقط  پیشگویی‌های کتاب مقدس را می‌دانستند و اینکه کتاب مقدس در این مورد چه می‌گوید. می‌توان آنها را در حال خمیازه کشیدن تصور کرد. آنها می‌گفتند: "آری در بیت الحم است" ولی حرکت نکردند و مسیح را همچون مجوسیان نجستند.

 • زحمت در جستجوی حقیقت، پرستش، شادی واقعی و هدیه دادن  متی ۱:۲ تا ۲، ۱۰ تا ۱۱

آیه‌های ۱و ۲ نشان می‌دهند که مجوسیان از یک راه و زمانی خیلی طولانی برای پیدا کردن مسیح حرکت کرده بودند، و در راه جستجوی این حقیقت خیلی زحمت کشیدند. همچنین در آیه ۱۰کلام خدا می‌گوید که مجوسیان خیلی خوشحال شدند از دیدن ستاره مسیح موعود. و در آیه ۱۱ مجوسیان پیش مسیح سجده کردند و هدایای گران غیمت را به او هدیه دادند.

واقعاً پرستش بهایی سنگین و عملی فداکارانه است. آن سه هدیه نشان‌های شخصیت مسیح است. 

 • مسیح را پرستش کردند زیرا که ذات مسیح را درک کرده بودند. "از ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود... پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید" یوحنا ۱:۱ و ۱۴:۱
 • مسیح زندگی مجوسیان را تبدیل کرد.  "از راه دیگر به وطن خود برگشت" متی ۱۲:۲ ، چون هیرودیس قصد داشت به آنها جفا برساند.

آیا ما بعنوان ایمانداران و پیروان مسیح برای بشارت دادن به مردم ایران و مسلمان‌ها تحمل جفا دیدن و سختی‌ها را داریم؟

باید دید ما در جستجوی چه چیزی هستیم؟ هدف ما از زندگی چیست و چه انگیزه‌ای را دنبال می‌کنیم؟

با امید به اینکه خداوند به همگی برکت بدهد و نیز از معنای واقعی کریسمس و آمدن مجوسیان مفهومی حقیقی در زندگی‌مان بدست آوریم.