منت‌کش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
انسان بطور طبیعی از خدا جدا شده است و بخاطر کارهای شریرانه‌ای که از او سر زده به دور از خدا زیست ‌می‌کند. آنچه را که خدا نمی‌خواهد ببیند یا بشنود از آدمی سر زده است.  انسان نه تنها این کارها را با رضایت و خشنودی انجام می‌دهد بلکه دیگران را هم تشویق به آنجام چنین کارهایی می‌کند. به این ترتیب آدمی به خدا دهن کجی می‌کند. خدا را دشمن خود می‌سازد و خدا خشمگین از دست کارهای انسان و انسان خشمگین از دست خدا. پس بین انسان و خدا جنگ است و شعله‌های خشم و غضب خدا سر به فلک کشیده است . اما این خشم و غضب از روی احساس و آلوده به گناه نیست. بلکه مقدس است چرا که ذات او غیر از قدوسیت و محبت نیست.
mennat-kesh
 
محبت او باعث شد که انسان را به حال خود رها نکرد بلکه اولین قدم را برای صلح و سلامتی برداشت. این ما نبودیم که اولین قدم را بسوی او برداشتیم، او بود که چنین کرد. خداوند با فرستادن عیسی مسیح برای کفاره گناهان ما – پوشاندن گناهان و ضعف‌های ما – راه آشتی را بر روی ما باز کرد. او راه ایجاد صلح و دوستی را برایمان گشود. 
 
خدای کتاب مقدس خدای منّت‌کش است. او همچون مغروران آنجا در آسمان‌ها ننشسته و منتظر نمانده است تا ما روزی به خود آمده و با گریه و ناله بسوی او بازگردیم و منّت او را بکشیم که شاید با ما آشتی کند. هرچند که ما انسان‌ها به او خطا ورزیدیم اما  او بود که نخست درب خانه ما را کوبید. این از بزرگی و والایی او کم نکرد، بلکه ذاتش که محبت است را به ما ثابت کرد.  «لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم ، مسیح در راه ما مرد.» رومیان ۵: ۸
 
خدا ، خدای منّت‌کش است و سعی در ایجاد دوستی، صلح و سلامتی بین ما و خودش می‌کند و می‌خواهد پیروان او همچون او عمل کنند. عیسی می‌فرماید خوشا به حال صلح‌کنندگان (منّت‌کشان) زیرا ایشان خدا را خواهند دید. 
 
آیا می‌خواهید خدا را به چشم دل ببینید؟ پس همچون او منّت‌کش باشید. دل‌آزرده و دل‌چرکین هستید؟با چه کسی مدتها است که صحبت نکرده‌اید؟ امروز شما اولین قدم را بردارید . تا با آن فرد و یا افراد آشتی کنید. مانع‌ها را شناسایی کنید، مانع‌هایی که بین شما و آنها تلخی و جدایی ایجاد کرده است، تا بتوانید صلح و آشتی را در روابطتان برقرار کنید.
خدای کتاب‌مقدس، خدای صلح و سلامتی است و می‌خواهد ما نه تنها با او در آشتی و آرامی باشیم بلکه با دیگران نیز در صلح و صفا بسر ببریم. صلح و دوستی ما با خدا باعث ایجاد دوستی و صلح با دیگران می‌شود.
 
خدایا یاری‌ام ده تا بتوانم غرور خود را کنار گذاشته و برای ایجاد صلح و آشتی با دیگران قدم بردارم. آمین
 
برادر محمد
MoSa