بوسه مرگ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در ساعت وقتی که او هنوز سخن می گفت، یهودا که یکی از دوازده بود، با گروهی بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدند. و تسلیم کننده او بدیشان نشانی داده، گفته بود:«هر که را ببوسم، همان است. او را بگیرید و با حفظ تمام ببرید.» و در ساعت نزد وی شده، گفت:«یا سیّدی، یا سیّدی.» و وی را بوسید. مرقس ۱۴: ۴۳-۴۵

 

PastedGraphic-4

 

خیانت و تزویر، دو  چیزی که همکاری نزدیکی با هم دارند. دو موجودی که جدا کردن‌شان کاری ساده نیست. آنها دو روی یک سکه می‌باشند. به یهودا نگاه کنید، او به عیسی خیانت کرده، در حالی که تظاهر به دوستی با عیسی می‌کرد.

نحوه خیانت او موجب الهام بسیاری از شعرها و هنرمندان شده است. بوسه‌ای برروی گونه استاد، بوسه‌ای که نشانی از خوشنودی بود، اما  باعث دستگیریش و در نهایت مرگش شد. 

بوسه چه معنی‌ای دارد؟ بوسه نشانه صمیمیت و دوستی می‌باشد. نشانه نزدیکی و ابراز احساسات درونی آدمی است. وقتی در جتسیمانی یهودا عیسی را بوسید، شاگردان چیزی جز این درک نکردند. چیزی جز این ندیدند که فردی از دیدن استادش خوشحال شده است. یهودا تظاهر به دوستی و علاقه به عیسی کرد، ولی ما می‌دانیم که این بوسه نشانه‌ای برای خیانت او بود، بوسه‌ای به قیمت ۳۰ سکه.

هستند کسانی که موجب از هم پاشی کلیسا و دو دستگی آن می‌شوند، اما آنها دشمنان مسیحیت نیستند، بلکه آنانی که در داخل کلیسا دوست نامیده می‌شوند. آنانی که تظاهر به دوستی می‌کنند. این عده سعی می‌کنند به طریقی تعهدشان را به عیسی نشان دهند، اما در باطن تعهدشان به چیز دیگری است. بوسه یهودا نمونه‌ای‌ از دورویی و تزویر پیرو مسیح است که باعث می‌شود ما از خود این سوال را بکنیم که تعهد من در چیست؟

شما چه تصویری از خود به مردم نشان می‌دهید؟ آیا این تصویر با آنچه انجام می‌دهید، یکی است؟ آیا هم‌خوانی دارند؟  گاهی تصویرما و آنچه که رفتار می‌کنیم دو چیز مجزا و فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند. ایمان قلبی و آنچه روزانه از خود نشان می‌دهم باهم، همسو و هم‌آهنگ نیستند. حتی در آن موقع که سعی می‌کنیم که به مردم به قبولانیم که عیسی را به هیج‌وجه نمی‌شناسیم.

چکار کنیم تا مطمئن باشیم که آنچه به مردم نشان می‌دهیم و آنچه عمل می‌کنیم یکی است؟ بایستی همیشه عاشقان مسیح

بود. اگر عشق او در درون ما شعله‌ور باشد، دیگر جایی برای خیانت و تزویر وجود ندارد. شعله‌های عشق، خیانت و دورویی را به خاکستر تبدیل می‌کند، نابودش می‌سازد. بدین ترتیب آنچه که می‌گوییم همانی است که به نمایش می‌گذاریم.

آیا شعله‌های عشقت به او فرونشسته است؟ از این فرصت استفاده کن و ببین که امروز او برایت چه کرده تا بتوانی به عشق دوران آشنایی‌ات برگردی. او امروز در این جمعه سیاه، جان خود را بجای تو داد. من و تو باید روی آن صلیب می‌رفتیم، اما از آنجایی که او عاشق به جان من و تو بود، خود به جای ما جان داد.

نگاه کن و ببین که چه چیزی تو را از عشق اولیه‌ات بازگرداننده است. عشق را در قلبت شعله ور کن. عشق را با شعله‌های روح‌اش فروزان ساز.

 

الهی! مرا در این ایام مبارک دریاب. چشمانم را از هر آنچه توجه مرا به خود جلب کرده، برگردان. بگذار چشمانم به چشمان تو خیره بماند تا شعله‌های عشق به تو از دورنم زبانه زند. 

برادر محمد